top of page

Värdegrund

Processen att definiera föreningens värdegrund har pågått i några år och detta arbete närmar sig slutfasen. Nästa steg är att implementera värdegrunden och sprida budskapet till tränare, ledare, föräldrar, aktiva och övriga medlemmar.  Umeå Brottnings värdegrund ska genomsyra hela verksamheten och gälla för alla!

 

Fyra värdeord som utgör värdegrunden

Glädje
Att tillhöra Umeå Brottning är som att vara del av en familj där kärleken till sporten är den gemensamma nämnaren. Tillsammans har vi kul!

Delaktighet
Till oss är alla välkomna oavsett förutsättningar. Var med och påverka, goda idéer tas tillvara.    

Kompetens
Utbildade ledare, en heterogen styrelse samt förmågan att ta tillvara varje medlems potential bygger föreningen stark såväl på mattan som utanför.

Struktur
Föreningen har en tydlig och stabil organisation med god ekonomi. Vi är nyfikna och öppna för nya grepp!

 

Vision

Styrelsen jobbar för närvarande med att föreningens vision ska nedtecknas. 

bottom of page