Styrelsen 2020-2021

 

Ordförande
Kristina Johansson
haljegard@gmail.com
073-0567224

Sekreterare
Samuel Eriksson
eriksson.samuel@gmail.com

070-2130728

Ledamot och vice ordförande

Mårten Hetta

marten.hetta@slu.se

070-5898355


Kassör
Daniel Renström

teknikgruppen.umeabrottning@gmail.com

070-5789295


Ledamot
Renita Högström

renita.hogstrom@umu.se
073-0629540
 

Suppleant

Magnus Nilsson
magnil19@gmail.com
070-6412332

 

Suppleant

Sofi Andersson

sofi@usm.nu

070-3326182

Övriga funktioner

Revisorer
Pontus Bergh, ordinarie

Conny Tärnklev, suppleant

Valberedning

Maria Malmqvist, sammankallande
maria.e.malmqvist@gmail.com 
073-8078699

Jonas Andersson
jonas.ume@gmail.com
070-2580462

 

Frans Nilsson
frans.nilsson@me.com
070-5501496