top of page

Styrelsen 2023-2024

 

Ordförande
Jennifer Sandström

Sekreterare
Pontus Bergh


Kassör
Samuel Eriksson

Ledamot 

Roland Wahlsten


Ledamot
Magnus Nilsson

Suppleant

Jonas Hakelind

Suppleant

Erik Svärling

Övriga funktioner

Revisorer
Johanna Säfström, ordinarie

Conny Tärnklev, suppleant

Valberedning

Sofi Andersson, sammankallande

Frans Nilsson, Nina Berglund Lindberg

bottom of page