Styrelsen 2021-2022

 

Ordförande
Kristina Johansson

Sekreterare
Samuel Eriksson


Kassör
Daniel Renström

Ledamot 

Nina Berglund Lindberg


Ledamot
Magnus Nilsson

Suppleant

Alexander Lindqvist
 

Suppleant

Erik Svärling

Övriga funktioner

Revisorer
Pontus Bergh, ordinarie

Conny Tärnklev, suppleant

Valberedning

Sofi Andersson, sammankallande
​Jonas Andersson

Jonas Hakelind

Frans Nilsson