Arbetsinsatser
 

Varför och för vem?

Umeå Brottningsförening är en ideell förening. För att finansiera verksamheten genomförs varje år ett par riktade insatser som ger föreningen ett tillskott i kassan och bidrar till att deltagaravgifterna kan hållas nere. En förutsättning för att detta ska fungera är att så många som möjligt hjälper till med dessa arbetsinsatser - det är en del av att vara med i en ideell förening. Det handlar om en eller ett par gånger per termin och högst några timmar per person om alla hjälps åt.