top of page

Nyanlända och integration

Vi får många frågor från gode män och asylboenden om brottningsträning för nyanlända och asylsökande. 

I PDF:erna nedan får du förhoppningsvis svar på det du söker. 

bottom of page