Jan Markströms minne

Jans minnesfond upprättades 2018 till minne av Jan Markström och förvaltas av Umeå Brottningsförening genom dess styrelse.
 
Medel från fonden skall delas ut i syfte att uppmuntra till att vara en drivande kraft inom och för Umeå Brottningsförening.

Umeå Brottningsförening, 2018-05-31

Kristina Johansson, ordförande
 
Conny Tärnklev, kassör
 
Peder Axensten, sekreterare

 

Jan Markströms pris

2018
Samuel Eriksson

Kontakta oss

Postadress         

Umeå Brottning

c/o Eriksson

Björnvägen 72, 906 43, Umeå

Adress träningslokal

Kampsportens hus

Mariehemsvägen 12, 906 54, Umeå

Telefon

070-2130728

E-post

umebrottning@gmail.com

Hemsida

www.umeabrottning.se

Organisationsnummer

802459-0831

Föreningsnummer RF

44926

Bankgiro

742-1332

Swish

123 461 215 6

  • Facebook
  • YouTube
Funderingar?

Använd gärna frågeformuläret om du har funderingar.

©2020 by Umeå Brottning