top of page

Jan Markströms minne

Jans minnesfond upprättades 2018 till minne av Jan Markström och förvaltas av Umeå Brottningsförening genom dess styrelse.
 
Medel från fonden skall delas ut i syfte att uppmuntra till att vara en drivande kraft inom och för Umeå Brottningsförening.

Umeå Brottningsförening, 2018-05-31

Kristina Johansson, ordförande
 
Conny Tärnklev, kassör
 
Peder Axensten, sekreterare

 

Jan Markströms pris

2018
Samuel Eriksson

22591771-1dxFK.jpg
80312810-mqfYT.jpg
bottom of page