Intresseanmälan

För deltagande i Brottarlekis och Teknikgruppen måste du göra en intresseanmälan via formuläret nedan. Barn födda 2014 eller senare söker till Brottarlekis och barn födda 2013 eller tidigare söker till Teknikgruppen. Besked om vilka som erbjuds plats kommer att lämnas via mejl inför terminsstarten. Barn som förra terminen tillhörde Teknikgruppen behöver inte göra någon intresseanmälan. 

Barn som förra terminen tillhörde Tävlingsgruppen behöver inte göra någon föranmälan - det är bara att dyka upp på något av tävlingsgruppens första träningstillfällen. Barn som förra terminen tillhörde Teknikgruppen men som har nått en sådan nivå att det snart är dags att gå över till Tävlingsgruppen inleder terminen i Teknikgruppen och för en dialog med tränarna om eventuellt byte av grupp till Tävlingsgruppen. Nybörjare som vill brottas inleder terminen antingen i Teknikgruppen eller i Nybörjare äldre, beroende på personens ålder.

Personer från cirka 13 år och uppåt med begränsad eller ingen brottningserfarenhet som vill brottas är välkomna att träna med gruppen Nybörjare äldre. Detta kräver ingen föranmälan, det är bara att dyka upp vid något av de första träningstillfällena. Även Brottarfysen är liksom tidigare en öppen grupp för alla över 15 år som vill träna stenhård brottarfys under ledning av Conny! 

Deltagande i Elitgruppen kräver godkännande från Elitgruppens tränare. Alla som ingick i Elitgruppen förra terminen är välkomna att träna precis som förut. 

Intresseanmälan brottarlekis/teknikgruppen vårterminen 2020

Intresseanmälan är nu stängd och Brottarlekis och Teknikgruppen är fulla. Nytt intresseanmälningsformulär läggs upp vid slutet av terminen och gäller för nästkommande termin.