Logotyp2

Intresseanmälan

För deltagande i Brottarlekis och Teknikgruppen måste du göra en intresseanmälan via formuläret nedan. Barn födda 2011 eller senare söker till Brottarlekis och barn födda 2010 eller tidigare söker till Teknikgruppen. Besked om vilka som erbjuds plats kommer att lämnas via mejl inför terminsstarten. 

Barn som förra terminen tillhörde Tävlingsgruppen behöver inte göra någon föranmälan - det är bara att dyka upp på något av tävlingsgruppens första träningstillfällen. Barn som förra terminen tillhörde Teknikgruppen men som har nått en sådan nivå att det snart är dags att gå över till Tävlingsgruppen inleder terminen i Teknikgruppen och för en dialog med tränarna om eventuellt byte av grupp till Tävlingsgruppen. Nybörjare som vill brottas inleder terminen antingen i Teknikgruppen eller i Nybörjare äldre, beroende på personens ålder.

Personer från cirka 13 år och uppåt med begränsad eller ingen brottningserfarenhet som vill brottas är välkomna att träna med gruppen Nybörjare äldre. Detta kräver ingen föranmälan, det är bara att dyka upp vid något av de första träningstillfällena. Även Brottarfysen är liksom tidigare en öppen grupp för alla över 15 år som vill träna stenhård brottarfys under ledning av Conny! 

Deltagande i Elitgruppen kräver godkännande från Elitgruppens tränare. Alla som ingick i Elitgruppen förra terminen är välkomna att träna precis som förut. 

Intresseanmälan brottarlekis/teknikgruppen vårterminen 2019

O.B.S. Brottarlekis och Teknikgruppen är fulla (VT 2019) och reservlistan är lång. Reserver kontaktas i den mån avhopp sker under terminen. Nytt formulär för intresseanmälan läggs upp i slutet av innevarande termin.