Styrelsen

Ordförande
Kristina Johansson
haljegard@gmail.com
073-0567224

Ledamot
Frans Nilsson
frans.nilsson@me.com
070-5501496

Ledamot
Mikael Terävä
mikael.terava@rekab.se
070-5505812

Ledamot
Conny Tärnklev
conny.tarnklev@polis.umu.se
070-3221814
 
Ledamot
Krister Eriksson
krister.ericsson@hotmail.com
072-2174990

Suppleanter
Sara Gustafsson

Björn Olof Dahlgren

Övriga funktioner

Revisorer
Pontus Bergh, ordinarie
Samuel Eriksson, suppleant

Valberedning
Carina Lindgren, sammankallande 
carina.lindgren@umu.se
070-5402554

Maria Malmqvist
maria.e.malmqvist@gmail.com 
073-8078699

Arbetsgrupper

Under styrelsen finns fem arbetsgrupper

  • Fika och evenemang
  • Sport och utbildning
  • Bidrag och marknad
  • Ordning och utrustning
  • IT och kommunikation
Läs mer om de olika arbetsgrupperna.