Logotyp2

Jan Markström är död

Jan Markström, föreningens tidigare ordförande, tränare, styrelseledamot och eldsjäl har i juli 2016 avlidit efter en tids sjukdom. Tankarna går närmast till Jans fru Maj-lis, till sönerna Tobias och Patrik och till alla andra som lärt känna honom genom åren. Jan Markströms betydelse för brottningen i Umeå kan inte nog betonas och hans bortgång innebär en gigantisk förlust för föreningen, för svensk brottning och för alla i Jans omgivning. Det är en stor person som har lämnat oss och det tomrum som uppstått kommer ta lång tid att fylla. Som ett sätt att hedra Jans minne kommer styrelsen att instifta en tränar- och ledarfond i hans namn. Jan Markströms anda kommer för alltid att leva vidare i våra minnen och i Umeå Brottning. Tack för alla minnen Jan. 

Jan Markströms minne

Styrelsen arbetar med att instifta en minnesfond för att hedra Jan Markströms minne. Arbetet är i full gång och kommer att presenteras så snart en färdig idé har utarbetats.