Styrelsen

Ordförande
Maria Malmqvist
maria.e.malmqvist@gmail.com
073-8078699

Sekreterare
Samuel Eriksson
eriksson.samuel@gmail.com
070-2130728

Kassör
Conny Tärnklev
conny.tarnklev@polis.umu.se
070-3221814
 
Ledamöter
Krister Eriksson
krister.ericsson@hotmail.com
072-2174990
Ansvarig för arbetsgruppen Bidrag och marknad
 
Kristina Johansson
haljegard@gmail.com
073-0567224

Suppleanter
Frans Nilsson
frans.nilsson@me.com
070-5501496

Mikael Terävä
mikael.terava@rekab.se
070-5505812

Övriga funktioner

Revisorer
Pontus Bergh
Mårten Hetta

Valberedning
Carina Lindgren 
carina.lindgren@umu.se
070-5402554

Samuel Gustafsson 
salgun96@student.umu.se
070- 6226995

Arbetsgrupper

Under styrelsen finns fem arbetsgrupper

  • Fika och evenemang
  • Sport och utbildning
  • Bidrag och marknad
  • Ordning och utrustning
  • IT och kommunikation
Läs mer om de olika arbetsgrupperna.